Persoonlijke bewustwording

Al heel jong ontwikkel je overtuigingen en gedachten over jezelf en anderen. Veelal gebeurt dit onbewust en wordt zo je gedrag en de manier hoe je communiceert aangestuurd. Door je hiervan [...]

Ouder kind-consult

Tijdens een consult zoeken we in vertrouwen naar de oorsprong van het probleem, of naar het contact tussen opvoeder en kind. We proberen inzicht te krijgen wat er precies aan de hand is.

Pedagogische begeleiding

In mijn praktijk is er speciaal aandacht voor opvoedkundige vragen en problemen van je kind. Ondersteuning van zowel de ouder als het kind staan daarbij centraal. Veel vragen en zorgen kunnen [...]

Thuisbegeleiding

Het is mogelijk om in jullie eigen thuissituatie te kijken naar het probleem van jou en je kind. Dit gebeurt natuurlijk altijd in overleg en op een afgesproken tijdstip. We bekijken samen wat er [...]

Energetische Stoelen

Deze stoelen worden therapeutisch ingezet om mijn cliënten in te behandelen. De werking ervan komt tot stand door getalssymbolieken in de leuning en kristallen die in de armleuning zitten. Zelf [...]

Emotionele en fysieke klachten

Wanneer je stoeit met fysieke en of emotionele klachten kan het soms zinvol zijn om dieper naar de oorzaak van de klacht te kijken. Immers in de klacht die je ervaart kunnen namelijk kansen en [...]

Pesten of gepest worden

Wanneer je kind gepest wordt op school, in de buurt, bij een clubje of waar en op welke manier dan ook, is het mogelijk om hulp en advies te krijgen. We kijken samen naar de situatie rond je kind [...]